AutoCAD SORULARI 2

 

1-Trim komutu aşağıdakilerden hangisine uygulanamaz?

a)Line     b)Arc        c)Pline         d)Face

 

2-Extend komutu ne yapar?

a)Uzatma       b)Budama        c)Silme      d)Yükseltme

 

3-Bir cismin simetrisini almak için hangi komut uygulanır?

a)Copy         b)Mirror        c)Move       d)Blok

 

4-Yeni bir cisim oluşturan üretim komutları hangi menü altındadır?

a)Tools       b)Draw      c)Modify      d)Format

 

5-Düzenleme komutları hangi menüdedir?

a)View        b)Tools        c)Format       d)Modify

 

6-Autocad’de dosya seçim kullanıcı tercihleri gibi seçeneklerin ayarlandığı komut hangisidir?

a)Chage       b)Proporties     c)Option     d)İnsert

 

7-Circle komutunun kısa yolu hangisidir?

a)c        b)co         c)ci         d)Cr

 

8-Aşağıdakilerden hangisi (enter)’in yerini görmez?

a)Sol tuş     b)Sağ tuş      c)Space bar     d)Hiçbiri

 

9-Hangisi hepsi anlamına gelir?

a)Select      b)None    c)Object      d)All

 

10-Hangisi açı anlamına gelir?

a)Scale    b)Rotate     c)Base        d)Angle

 

11-“Edge” in karşılığı nedir?

a)Kesmek     b)Seçmek      c)Kenar      d)Nesne

 

12-“Boundary” in karşılığı nedir?

a)Sınır      b)Uzatmak     c)Budamak     d)Patlatmak

 

13-Hangisiyle bir merkez etrafında dairesel kopyalama yapılır?

a)Copy      b)Move     c)Array      d)Align

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14- 

Yandaki işlem hangi komutla yapılır?

 
 


                                                                                        

 

 

 

 

 

a)Shell          b)Imprint        c)Clean      d)Intersection

 

 

15-“Taper Angle” anlamı nedir?

a)Yükselme  açısı         b)Kırılma açısı

c) Yükselme  yüzeyi     c)Yüzey açısı

 

16)                                           Yandaki  şeklin çizilebilmesi için hangi osnap kullanılır?

                                               a)Quadrant      b)Midpoint        c)Tangent      d)Nearest

 

 

17-Layer  ne anlama gelir?

a)Kaplama       b)Katman     c)Ölçü    d)Açı

 

18-Bir path (Yol) boyunca katı cisim hangi komutla yapılır?

a)Revolve     b)Extrude     c)Slice     d)Union

 

19-Aşağıdakilerden hangisi region olur?

a)                     b)                         c)                                 d)

 

 

 

 

20-Katı modellemede Fillet komutunda, zincir şeklinde teğetsel çizgileri aynı anda hangi seçenekle yapabiliriz?

a)Chain     b)Shift       c)Edge        d)Radius

 

21-Hangi iki komut birbirine shift tuşuyla geçiş yapabilir?

a)Trim / Extend      b)Copy / Move       c)Trim / Stretch       d)Trim / Scale

 

22-Layer’de hangisi yoktur?

a)Render     b)Kilitleme     c)çizgi kalınlığı   d)çizgi tipi

 

23-Hangi komutla yeni bir cisim çizilemez?

a)Line    b)Polygon       c)Ellipse      d)Regen

 

24-                                               Yandaki çizgi hangi komutla çizilebilir?

                                                    a)Pline     b)Spline      c)Line     d)Circle

 

 

25-Hangisi patlatılamaz?

a)Rectangle                b)Polygon       c)Multyline     d)Circle

26-Hangisi patlatılabilir?

a)Line                         b)Circle           c)Arc              d)Pline

 

27-Hangi komutla çizilmiş cisim pedit ile birleştirilemez?

a)Line                         b)Arc              c)Pline             d)Spline

 

28-Üç boyutlu cisimleri ekranda döndürerek görmemizi sağlayan komut hangisidir?

a)3D Orbit                              b)View                        c)Northwest               d)Viewport

 

29-Eğimli yüzeylerde çizim yapabilmemiz için ne kullanmalıyız?

a)3dOrbit                    b)Align                       c)UCS                        d)Rotate

 

30-Çizim alanını kaydırmaya yarayan view nedir?

a)Zoom                       b)Window                  c)Pan                          d)Zoom extent

 

31-Herhangi bir resmi çizim alanına nasıl getiririz?

a)Open                        b)Copy                       c)Raster İmage           d)Block

 

32-Herhangi kapalı bir alanı hangi komutla tararız?

a)Extrude                   b)Hatch                      c)Region                     d)Wipeout

 

33-İzometrik çizimlerde view’lar arası geçişi hangi tuşla sağlarız?

a)Enter                                   b)Space                       c)F3                            d)F5

 

 
34-                                                                                 Şekildeki  katı cisimde hangi        komutla  bu işlemi yapabiliriz?

                                                                      a)Move                         b)Move Faces

                                                         c)Offset Faces              d)Copy

 

 

 

 
35-

 

 

                         Şekildeki  gibi curve’lü yüzeyi nasıl                 ortadan kaldırmayı sağlayan komutk       komut aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

a)Move Faces             b)Copy Faces             c)Imprint                    d)Delete Faces          

 

36-Design Center hangi menü altındadır?

a)View                                   b)Draw                       c)Modify                    d)Tools

 

 

 

 

 

 

 

37)                                                                            Şekildeki eğriyi line

                                                                            etrafında çevirerek yüzey oluşturan

                                                                                  komut hangisidir?

 

 

 

a)Revolved   Surface                               b)Tabulated  Surface

c)Ruled    Surface                                   d)Edge   Surface

 

 

 

 

 

 

38-                                                 Şekildeki çizgilerden yüzey  oluşturan komut hangisidir

 

 

 

 


a)Revolved     Surface                                   b)Tabulated  Surface

c)Ruled    Surface                                          d)Edge   Surface

 

 


39-                                                                               İki daire arasında geçiş yapacak

                                                                                     yüzey oluşturan komut                

                                                                                     hangisidir?

 

 

a)Revolved     Surface                             b)Tabulated  Surface

c)Ruled    Surface                                   d)Edge   Surface

 

40-Aşağıdakilerden hangisi Solid Editing (Katı Obje Düzenleme) komutu değildir?

a)Rotate 3D      b)Extrude Face    c)Move Face      d)Imprint